Informatie

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN

vakanties en vrije dagen 2021-2022

Maandag 4 oktober: studiedag
Dinsdag 5 oktober: studiedag
Vrijdag 22 oktober: studiedag, aansluitend herfstvakantie
Herfstvakantie: 23 oktober t/m 31 oktober
Kerstvakantie: 25 december t/m 9 januari - alle kinderen zijn vrijdag 24 december om 12 uur uit
Woensdag 9 februari: studiedag
Carnavalsvakantie: 26 februari t/m 6 maart - alle kinderen zijn vrijdag 25 februari om 12 uur uit
Goede Vrijdag: vrijdag 15 april
Tweede Paasdag: maandag 18 april
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei
Hemelvaart: 26 & 27 mei
Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni
1 juli: studiemiddag - alle kinderen om 12.00 uur vrij
Zomervakantie: 23 juli t/m 2 september