Informatie

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN

Schoolvakanties:

Zomervakantie:           8 juli 2019 - 16 augustus 2019

Herfstvakantie:           14 oktober 2019 - 18 oktober 2019

Kerstvakantie:             23 december 2019 - 3 januari 2020

Carnavalsvakantie:    24 februari 2020 - 28 februari 2020

Meivakantie                20 april 2020 - 5 mei 2020 

Zomervakantie          13 juli 2020 - 21 augustus 2020 


vrije dagen:

vrijdagmiddag 20 december 2019 (12:00 uur uit)

vrijdagmiddag 21 februari 2020 (12:00 uur uit)

maandag 13 april 2020 (2e paasdag)

maandag 4 en dinsdag 5 mei 2020 (aansluitend aan de meivakantie) 

donderdag 21 mei 2020 (hemelvaart)

vrijdag 22 mei 2020

maandag 1 juni 2020  (2e pinksterdag) 

vrijdagmiddag 10 juli 2020 (12:00 uur uit) 

Studiedagen:

Vrijdag 20 september 2019

Woensdag 13 november 2019

Vrijdag 6 december 2019

Maandag 27 januari 2020

Maandag 22 juni 2020