Medezeggenschapraad

De Medezeggenschapsraad van de Boemerang bestaat momenteel uit 6 leden: 3 teamleden en 3 ouders. De directie neemt deel aan de vergadering als adviseur. Op uitnodiging kan het bestuur gevraagd worden om deel te nemen aan een vergadering. Er zijn een voorzitter en een secretaris benoemd.De bevoegdheden van de MR zijn geregeld in een reglement. Dit reglement geeft onder meer aan dat een MR recht heeft op informatie en op overleg. Een MR mag het initiatief nemen om aangelegenheden die de school betreffen te bespreken. Daarnaast is duidelijk omschreven wanneer er sprake is van adviesrecht en van instemmingsrecht. De leden worden gekozen; teamleden door het team en de oudergeleding door de ouders via jaarlijkse verkiezingen. In beginsel treedt een lid voor 3 jaar toe. De MR leden zijn ook aanspreekpunt voor de ouders van de school.
 
Tijdens een MR-vergadering worden onder meer besproken:
  • algemene zaken: samengaan met andere besturen,
  • passend onderwijs
  • agendapunten van de GMR,
  • lokaal onderwijsbeleid van de gemeente e.d.
  • personeelszaken: formatieplan, groepsbezetting, nascholingsplan, e.d.s
  • schoolzaken: plein, speeltoestellen, schoonmaak e.d.
  • mededelingen vanuit het bestuur en directie.

De MR vergadert 6 x per jaar. Deze vergaderingen zijn in (principe) openbaar.  De 16 scholen van Stichting Openbaar Onderwijs West-Brabant worden door leden van de MR (vanuit de personeelsgeleding of de oudergeleding) vertegenwoordigd in de G(emeenschappelijke) M(edezeggen-schaps) Raad. Het instellen van een GMR is wettelijk geregeld.

U kunt de MR bereiken door de leden afzonderlijke een e-mail te sturen of te mailen naar mr@basisschooldeboemerang.nl 

Werner van Sundert 

Ouder                                                                                 w.vansundert@basisschooldeboemerang.nl

Mijn naam is Werner van Sundert en ik ben de vader van Amber en Esmee. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als accountmanager bij VodafoneZiggo in het segment Overheid en Onderwijs. Mede hierdoor ben ik vooral geïnteresseerd in hoe De Boemerang omgaat met 21e eeuwse vaardigheden. 

Sinds schooljaar 2018-2019 ben ik lid van de MR vanuit de oudergeleding. De reden dat ik graag deel uitmaak van de MR is dat ik actief betrokken wil zijn bij zaken die spelen op de school van mijn kind(eren) en mee wil denken over nieuwe initiatieven. Daarnaast dien ik, als lid van de oudergeleding, als aanspreekpunt voor ouders. Wanneer er punten zijn die u graag besproken wilt hebben in de MR of wanneer u vragen heeft over hoe de MR tegen zaken aankijkt, mag u me altijd benaderen. 

Niels Van Grimhuizen 

Ouder                                                                                           n.vangrimhuizen@basisschooldeboemerang.nl 

Ik ben Niels van Grimhuijzen, vader van Tim en sinds 2019 actief in de MR. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als transportplanner van binnenvaartschepen. Ik vindt het leuk om met leerkrachten en ouders van de MR na te denken over allerlei onderwerpen welke zich voordoen op de Boemerang. Met mijn kritische maar positieve blik vertrouw ik erop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de MR. U mag mij altijd aanspreken als u vragen heeft over de MR. 

Laura de Kok 

Ouder                                                                                             l.dekok@basisschooldeboemerang.nl 

Ik ben Laura de Kok en woon samen met mijn vriend en onze drie zoons. Stian zit in groep 6a en Yorik in groep 4. Na de zomer wordt onze jongste zoon Kaj 4 en mag hij ook naar school. Ik werk in het Amphia ziekenhuis als voorzitter van de Verpleegkundige Regieraad waarbij ik de belangen van alle verpleegkundigen in huis behartig en advies geef over verpleegkundig beleid in het ziekenhuis.

Ik ben dus goed thuis in de gezondheidszorg en het beleid waarmee de gezondheidszorg te maken heeft. Maar ik vind het ook belangrijk dat onze kinderen een goede opleiding en basis krijgen en hiervoor wil ik mij actief inzetten bij de MR

Voor mijn werk wordt vaak gevraagd om naar creatieve oplossingen te kijken of om buiten de box te denken. Ik zie daarin ook veel raakvlakken tussen de gezondheidszorg en het onderwijs en kan hiermee mijn steentje aan de MR te bijdragen.

Yvonne van Westenbrugge 

Personeel

Mijn naam is Yvonne van Westenbrugge en ik werk sinds 2003 met veel plezier op de Boemerang. Mijn twee zoons Tijs (groep 6) en Bas (groep 4) zitten ook op de Boemerang.

Naast het lesgeven in groep 7 ben ik middenmanager (bouwcoördinator) en cultuurcoördinator. Op deze manier ben ik aan alle kanten bezig met het onderwijs; de uitvoerende kant, maar ook de kant van het ontwikkelen. 

Al een aantal jaar neem ik zitting in de MR, maar sinds schooljaar 2018-2019 ben ik voorzitter van de MR. Met mijn deelname aan de MR ben ik ook met deze groep mensen bezig met de ontwikkeling van de school. Iets wat ik erg belangrijk vind, omdat ik sta voor goed onderwijs van deze tijd. 

Trix Gorter

Personeel 
 

Ik ben als vaste groepsleerkracht werkzaam op de Boemerang sinds het schooljaar 2000-2001. Voor die tijd heb ik ook op de Boemerang ingevallen , ik ken de school dus al heel lang. 

Van oorsprong ben ik kleuterleidster, maar heb daarnaast ook bij/nascholing gevolgd en ben ook enkele jaren naast mijn werk in groep 1-2 , werkzaam geweest in andere groepen. 

Ik heb vele veranderingen in het onderwijs meegemaakt , maar het belangrijkste is en blijft, het kind een veilige vertrouwde omgeving bieden, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Als lid van de MR hoop ik ook deze kant te blijven stimuleren in alle nieuwe ontwikkelingen van het onderwijs. 

Nanda Donker 

Personeel 
 

Ik ben Nanda Donker en ik werk 23 jaar op de Boemerang. In deze jaren heb ik gewerkt in groep 1 tot en met groep 6.  

Van de huidige onderwijsvernieuwingen vind ik de 21st Century Skills heel erg belangrijk. Op de Boemerang zijn we in schooljaar 2019-2020 begonnen met het werken met leerarrangementen en projectmatig aanbieden van de wereld oriënterende vakken in de middag. De kinderen zijn erg enthousiast over deze werkwijze en ik merk dat de betrokkenheid veel groter wordt. 

In mijn beginjaren op de Boemerang heb ik lang zitting gehad in de MR. Nu ik weer in de MR zit, is het fijn om bij deze huidige ontwikkelingen nauw betrokken te zijn.