Ons onderwijs

Kindcentrum De Boemerang staat voor:

  • Engels vanaf de peuters (Earlybird school)
  • Kunst en cultuur voor iedereen  (cultuurloperschool)
  • Elk kind een eigen device vanaf groep 4 (iPad of Windows Surface)
  • Leerarrangementen (samen leren met en van elkaar binnen een thema)
  • Een sociaal veilige school (Kanjermethode)

Junior College

Het Junior College Moerdijk hanteert een modulaire onderwijsvorm op basis van projecten, het is geen fysieke school maar een samenwerking tussen verschillende basisscholen en het voortgezet onderwijs. Leerlingen uit zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs ontmoeten elkaar en werken samen. Het Junior College start ook in schooljaar ’23-’24 en heeft de voldoende doelstellingen geformuleerd die richtinggevend zijn voor de inrichting.

  • Het uiteindelijke doel van het Junior College Moerdijk is het creëren van een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen, zodat deze zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en talentvol kan worden in hetgeen waar hij/zij goed in is en waarbij de kansengelijkheid vergroot wordt.
  • Het Junior College draagt bij aan het versoepelen van de overgang tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Er wordt doelgericht ingezet op vaardigheden die kinderen nodig hebben in de toekomst.
  • Uitgaan van kracht, passie en talent van leerlingen. Ruimte voor het kind. Waar ligt jouw kracht, waar ben je goed in, waar ben je voor gemotiveerd. Wat is je passie? Dit inzetten om tot leren te komen.
  • Het realiseren van een brede leergemeenschap door intensief te werken met ouders, omgeving en het beroepenveld. Leerkrachten uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs werken intensief samen en versterken elkaar.