Ons Onderwijs

ELK KIND EEN EIGEN DEVICE

ELK KIND EEN EIGEN DEVICE

Het gebruik van tablets in de klas neemt een vlucht. Voorwaarde voor succes is de balans tussen het gebruik van nieuwe media en de traditionele manier van lesgeven. Om digitale media goed te kunnen inzetten in de les zijn onze leerkrachten technisch vaardig. Kinderen hebben een tablet snel onder de knie. Op school hebben wij naast vaste werkstations in de klas ook de beschikking over tientallen tablets en Chromebooks. Deze worden ingezet ter ondersteuning van de oefenstof. 

We vinden het belangrijk om onze leerlingen op verschillende devices te laten werken. 
In de kleutergroepen en  groep 3 werken onze leerlingen regelmatig met een pc of een tablet.  Ook hebben zij de beschikking over de zogenaamde Prowise All in one. Dit is een hele grote tablet waar jonge kinderen op kunnen samenwerken. Zij krijgen spelletjes aangeboden die er op gericht zijn de taal- en rekenvaardigheden te stimuleren. Vanaf groep 4 heeft elke leerlingen een eigen Snappet (kleine tablet). De leerlingen van groep 5 en 6 werken op een eigen iPad. Onze oudste leerlingen werken op een Chromebook. Alle iPads en Chromebooks worden beheerd via een centraal systeem. 

Op de verschillende devices werken onze leerlingen met Snappet (rekenen, taal en spelling) de leerlingen van groep 7 en 8 hebben ook de beschikking over een eigen office 365 account.