Onze beloftes

Hier staan wij voor

Onze beloftes
In het strategische beleidsplan van OBO zijn een aantal beloftes geformuleerd. Deze beloftes komen voort vanuit de eerder genoemde misse, visie en uitgangspunten van ons bovenschoolse bestuur. Wij onderschrijven deze beloftes . Dit doen we niet alleen door de inzet van onze unieke kwaliteiten.  We kiezen ervoor om de beloftes van OBO  te koppelen aan  onze eigen merkbelofte. 
 
Merkbelofte 
  • Obs de Boemerang biedt een inspirerende en veilige omgeving waarin een kindgerichte aanpak centraal staat; (OBO scholen hebben een belangrijke postitie in de wijk) 
  • Op Obs de Boemerang is in de ochtend aandacht voor kennisoverdracht met de nadruk op rekenen, lezen, spelling en taal. In de middag zijn we praktisch bezig met leerarrangementen, STEAM  onderwijs, cultuur en de wereld om ons heen.  (OBO verzorgt eigentijds onderwijs) 
  • Op Obs de Boemerang wordt met de juiste begeleiding kennis, vaardigheden en een attitude aangeleerd die nodig zijn om het kind zijn eigen persoonlijkheid te laten ontwikkelen en voorbereidend zijn op de toekomstige samenleving; (bij OBO communiceren we transparant en op basis van vertrouwen) 
  • Leerkrachten op Obs de Boemerang zijn ambitieus en stellen zich continu de vraag of hetgeen ze doen niet beter zou kunnen. Hierin zijn wij een voorbeeld voor onze leerlingen. (bij OBO werken we samen, leren we van en met elkaar) 
  • Bij ons leer je ontdekken wie je bent, wat je mogelijkheden zijn;(bij OBO word je erkend, gekend en gehoord);
 
Pay-off: De school voor jouw toekomst