Leerling aanmelden

Kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders vindt in eerste instantie plaats middels een rondleiding op school. De nieuwe leerlingen en hun ouders worden ontvangen door de directie. U en uw kind worden dan door de school rondgeleid om een indruk van de school te krijgen, kennis te maken met de groepsleerkracht en toekomstige klasgenootjes. Vervolgens ontvangt u van ons een informatiepakket. Daarin vindt u onder andere een aanmeldformulier. Na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt u uiterlijk binnen zes weken een schriftelijke bevestiging dat uw kind welkom is en in welke groep uw zoon of dochter wordt geplaatst. Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt mag u kind een aantal dagdelen komen oefenen, u kunt hierover een afspraak maken met de leerkracht van groep 1-2. 

Voor het maken van een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met de school:

T: 0168-323118
E: directie@basisschooldeboemerang.nl