Ons Onderwijs

Snappet

De groepen 4 t/m 8 werken met Snappet. Snappet is de digitale versie van de papieren lesmethode. Een “gewone” les bestaat uit klassikale instructie, eventueel een verlengde instructie, verwerken en een evaluatie/afronding. De leerkracht bereidt de les voor, en evalueert na afloop. Snappet Tabletonderwijs ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen, voor meer passend en opbrengstgericht onderwijs.
 
Er wordt zoveel mogelijk doelgericht  gewerkt aan de leerlijnen van rekenen m.b.v. Snappet, waarbij de methode steeds meer gebruikt gaat worden als back-up. Hierdoor zal het onderwijsaanbod steeds meer passend zijn aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Omdat het programma duidelijk aangeeft welke doelen al behaald zijn, geeft het de leerkracht na analyse inzicht waar nog extra aandacht aan besteed moet worden. Ook wordt Snappet ingezet voor taal en spelling. Hierbij volgende we gewoon de methode maar vindt de verwerking van de opdrachten plaats via Snappet.