Ons Onderwijs

ENGELS - EARLYBIRD

 
BS de Boemerang is vanaf januari 2009 een Early Birdschool. Early Bird is een begeleidingsdienst uit Rotterdam, die scholen ondersteunt bij de implementatie van VVTOE (Vroeg Vreemde Talenonderwijs Engels) ofwel Engels vanaf de kleuterklas.

Het is  belangrijk om rekening te houden met de aanleg van kinderen om spelenderwijs een vreemde taal te leren. De kinderen krijgen in de groepen1-2  geen Engelse les, maar werken, spelen en zingen in het Engels. Er wordt alleen maar aandacht besteed aan luister- en spreekvaardigheid. Pas in de hogere leerjaren wordt Engels een echt 'schoolvak' en wordt er ook gewerkt aan de lees- en schrijfvaardigheid.

Vanaf juni 2012 is de Boemerang erkend als officiële "Early Bird"school. Om te voldoen aan alle eisen voor volledige erkenning  moet de school voldoen aan een bepaald aantal voorwaarden:·

  •  In elke groep wordt minstens 60 min. per week gereserveerd voor lessen/activiteiten in het Engels.
  •  Er is sprake van een ononderbroken leerlijn.
  •  Engels is doel- en voertaal voor CLIL (Content Language Integratred Learning, ofwel lessen in het  Engels)
  • CLIL wordt in de bovenbouw ingevoerd naast het vak Engels.
  • Het schoolprogramma Engels is te vinden in de schoolgids.
  • De leerkrachten beheersen Engels op voldoende niveau.
  • De school organiseert internationale activiteiten die de ontwikkeling van het Engels ondersteunen. 

De kleutergroepen en de groepen 3 en 4 werken met iPockets, een digitale methode, die werkt vanuit thema's. De leerkrachten van de kleuters zorgen op het einde van de week dat de aangeboden woorden nogmaals worden herhaald. De groepen 5 t/m 8 werken met Backpack Gold.


Schoolgids, -plan en taalbeleid

Zowel in de schoolgids als in het schoolplan is de keuze voor Vroeg Engels uitvoerig beschreven.  Alle ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de Engelstalige activiteiten in de klassen.  Op de nieuwe rapporten heeft het vak Engels een prominente plaats gekregen. Er wordt gebruik gemaakt  van de toetsen in iPockets en Backpack.


Deskundigheid en pedagogisch handelen

Alle leerkrachten hebben de nascholingscursus " Classroom English" van EarlyBird gevolgd, via de Hogeschool Rotterdam. In deze cursus is aandacht besteed aan eigen taalvaardigheid en het pedagogisch/didactisch handelen binnen de EarlyBird methodiek. Verschillende teamleden zijn ook een week naar Canterbury geweest naar het taleninstituut Pilgrims.  Het taalniveau van de leerkrachten is voldoende tot goed. In alle groepen is de voertaal in het Engels. Er worden gevarieerde werkvormen gebruikt en in groep 1 tot 8 wordt gebruik gemaakt van het digitale bord.

Engels heeft een duidelijke zichtbare plek in de school gekregen. In elk lokaal is an English display met werk van de kinderen rondom het thema. In de gangen zijn er twee English corners gecreëerd, met leesboeken en Engelse spelletjes.