Aanmelden

En nu naar de basisschool

Kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders vindt in eerste instantie plaats middels een rondleiding op school. De nieuwe leerlingen en hun ouders worden ontvangen door de directie. U en uw kind worden dan door de school rondgeleid om een indruk van de school te krijgen, kennis te maken met de groepsleerkracht en toekomstige klasgenootjes. Vervolgens ontvangt u van ons een informatiepakket. Daarin vindt u onder andere een aanmeldformulier. Na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt u uiterlijk binnen zes weken een schriftelijke bevestiging dat uw kind welkom is en in welke groep uw zoon of dochter wordt geplaatst. Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt mag u kind een aantal dagdelen komen oefenen, u kunt hierover een afspraak maken met de leerkracht van groep 1-2. 
 
Verandering van basisschool
Indien uw kind eerder op een andere school heeft gezeten, ontvangen wij nadat uw kind bij ons op school is ingeschreven van de vorige school een leerlingdossier.
In het leerlingdossier is onder andere opgenomen:
  • het onderwijskundig rapport;
  • gegevens uit het leerlingvolgsysteem;
  • kopie van het schoolrapport;
  • bewijs van uitschrijving van de vorige school;
  • een eventueel handelingsplan.
Met deze gegevens kunnen wij er voor zorgen dat het onderwijs op onze school aansluit bij het onderwijs dat uw kind op de vorige school heeft gekregen.

Voor het maken van een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met de school:

T: 0168-323118
E: directie@kcdeboemerang.nl