Onze kernwaarden

Missie

Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs en willen het maximale uit onze leerlingen halen. Wij zijn ons bewust van de  gezamenlijke pedagogische taak die wij met ouders hebben. Wij geven onze kinderen toekomstgericht onderwijs zodat ze goed voorbereid zijn op de wereld van morgen. Wij zien het als onze taak om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die behalve vaardigook waardigen aardigzijn. Voor zichzelf en voor hun omgeving. Leerlingen op Kindcentrum de Boemerang krijgen vertrouwen, waardoor ze uitdagingen aan durven en willen  gaan, succeservaring op zullen doen en uiteindelijk het beste uit zichzelf halen.

Visie

De maatschappij vraagt steeds meer om nieuwe kennis en vaardigheden. Flexibele, zelfstandige burgers met goede sociale, creatieve  en communicatieve vaardigheden en een onderzoekende houding, dat is wat er nodig is voor het goed functioneren in de toekomstige maatschappij. Deze maatschappij vraagt om uniekheid en op welke manier kunnen wij hier als onderwijs handen en voeten aan geven? Door vast te houden aan bestaande structuren kan een kind niet zich blijven ontwikkelen. Want de samenleving vraagt op de dag van vandaag van het onderwijs om een verandering omdat we niet weten hoede toekomst van onze kinderen er uit ziet.  Een kind bijzonder laten zijn is wat we allemaal willen, ieder kind is uniek. Het vraagt om een kindgerichte aanpak, met goede begeleiding en ruimte om het kind uit te dagen en te laten ontdekken wie hij/zij is.

Ambitie

Het is onze ambitie dat ieder kind zichzelf leert kennen, respecteren en zijn eigen unieke ik dusdanig leert ontwikkelen dat het kind zichzelf zal overtreffen. Wij willen gezien worden als de basis van deze ontdekking en ontwikkeling. De school die bij oud-leerlingen in gedachten zal blijven, als de school waar het fijn was en je geleerd hebt wat je kon en wilde leren.

Wij willen kennis, vaardigheden en houding overbrengen aan ieder individu dat ons onderwijs heeft genoten.
Ouders van nu zijn kritisch en zoeken continu naar het beste onderwijs dat mogelijk is voor hun kind. Een terechte houding die van ons als school vraagt dat we scherp zijn en blijven. Wij willen ervaren worden als een flexibele, dynamische organisatie continue bezig is met verandering.

Het is onze ambitie dat kinderen en ouders na acht jaar basisonderwijs zullen spreken over onze school als innovatieve school, een school met het beste onderwijs waar je goed werd voorbereid op de toekomst.  ‘De school voor jouw toekomst’.

Missie

Obs de Boemerang: waar goed onderwijs, ouderbetrokkenheid en persoonlijke groei samenkomen, zodat leerlingen vol vertrouwen uitdagingen aangaan, succes vieren en hun volle potentieel bereiken.

Visie

We zetten in op een kindgerichte aanpak, met flexibiliteit, begeleiding en ruimte voor zelfontdekking, om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag naar unieke individuen met sterke sociale, creatieve en communicatieve vaardigheden, en dit terwijl we ons losmaken van traditionele structuren en ons aanpassen aan de onzekere toekomst.

Ambitie

Onze ambitie is om kinderen en ouders na acht jaar basisonderwijs te laten spreken over onze school als een innovatieve, vooruitstrevende en inspirerende plek waar ze hun eigen unieke ik hebben ontdekt, ontwikkeld en overtroffen, met het beste onderwijs en de juiste voorbereiding op de toekomst - 'De school voor jouw toekomst'.

Samen leren en ontwikkelen in een veilige omgeving- De kanjermethode