Onze kernwaarden

Missie, Visie & Ambitie

Missie:
De Boemerang is een openbare school, waar een brede ontwikkeling centraal staat en waar we het beste uit ieder kind naar boven halen. We geven kinderen de tools om goed te kunnen functioneren in de maatschappij van morgen: 'OBS de Boemerang, de school voor jouw toekomst'
 
Visie:
De Boemerang is een plaats:
 • waar je gezien wordt, waar je mag zijn wie je werkelijk bent. 
 • waar elk kind zich veilig, vertrouwd en geaccepteerd voelt. 
 • waar het zelfvertrouwen en de zelfkennis van het kind vergroot wordt door het positief te benaderen. 
 • waar naast taal, rekenen en de overige kernvakken aandacht wordt besteed aan de zogenaamde 21century skills om de kinderen voor te bereiden op het functioneren in de "wereld van morgen". 
 • waarbij Engels vanaf de kleuterklas een grote plaats inneemt. 
 • waar elk kind vanaf groep 4 een eigen device heeft (Snappet, IPad of Chromebook). 
 • waar binnen de mogelijkheden van de school alle leerlingen een Passend Onderwijsaanbod krijgen, dat zo goed mogelijk aansluit bij hun onderwijsbehoeften. 
 • waar we cultuuronderwijs heel belangrijk vinden (cultuurloper school) 
 • waar we onze leerlingen laten werken volgens STEAM onderwijs 
 • waar we de ontwikkeling zorgvuldig en systematisch volgen om vervolgens waar nodig de juiste interventies te kunnen uitvoeren. 
 • waar ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel staat: een goede samenwerking draagt bij aan een optimale ontwikkeling van het kind

Ambitie:
Het is onze ambitie dat ieder kind zichzelf leert kennen, respecteren en zijn eigen unieke ik dusdanig leert ontwikkelen dat het kind zichzelf zal overtreffen. Wij willen gezien worden als de basis van deze ontdekking en ontwikkeling. De school die bij oud-leerlingen in gedachten zal blijven als de school waar met passie onderwijs gegeven werd en ieder leerde uit zijn comfortzone te komen, zodat grenzen verkend en verlegd werden.
 
Wij willen de juiste kennis, vaardigheden en houding hebben aangeleerd aan ieder individu dat ons onderwijs heeft genoten. Ouders van nu zijn kritisch en zoeken continu naar het beste onderwijs dat mogelijk is voor hun kind. Een terechte houding die van ons als school vraagt dat we scherp zijn en blijven. Wij willen ervaren worden als een  flexibele organisatie die dynamisch is en continue bezig is met verandering.
 
Het is onze ambitie dat kinderen en ouders na acht jaar basisonderwijs zullen spreken over onze school als innovatieve school, een school met het beste onderwijs waar je goed werd voorbereid op de toekomst. Een school die zich onderscheidt, met eigenheid.